សីល្បះកំសាន្ត Archive

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ម៉ក់ ជីតូ៖ ពិតជាមានការចាប់ខ្លួន ប៊ុត សីហា ប្រាកដមែននៅពេលកំពុងទៅទិញថ្នាំញៀនដើម្បីជក់ ប៉ុន្តែហៅគ្រួសារមកធានាយកទៅវិញ ដើម្បីអប់រំនិងបន្សាបគ្រឿងញៀន

error: Content is protected !!