បច្ចេកវិទ្យា Archive

កម្ពុជា-អាឡឺម៉ង់ តាំងពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស បច្ចេកវិទ្យា និងសម្ភារៈ ក្នុងការជួសជុលសំណង់ ក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ

កងទ័ព​ម៉ា​រី​ន​អាមេរិក​ធ្វើតេស្ត​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​ហោះ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បី​ដឹក​ជំនួយ​ផ្គត់ផ្គង់​ដល់​កងទ័ព​នៅ​សមរភូមិ​

error: Content is protected !!